Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

Składanie projektów: 15 czerwca 2018 r. – 17 lipca 2018 r.

Projekty można składać wyłącznie drogą papierową w terminie od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 17 lipca 2018 r., w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Darłowie lub  pokoju nr 8.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w Urzędzie Miejskim w Darłowie – Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego oraz  Referacie Oświaty i Spraw Społecznych pok. 8, w godzinach pracy Urzędu lub ściągnąć bezpośrednio ze strony www.budzet.darlowo.pl / górna zakładka POBIERZ

 

Przed złożeniem propozycji projektowej konieczne jest skonsultowanie wniosku z tematycznie odpowiadającym Referatem Urzędu Miejskiego bądź Referatem Oświaty i Spraw Społecznych, pokój nr 8. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji projektów, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski, pokój nr 8.