Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

          Harmonogram  realizacji Budżetu Obywatelskiego

                                   Miasta Darłowa na rok 2018

 

DZIAŁANIE TERMIN

 

Nabór wniosków (składanie projektów)

 

15.06. -17.07.2017

 

Weryfikacja formalno- merytoryczna i prawna projektów

 

do dnia 14.08.2017

 

Głosowanie publiczne przez mieszkańców Darłowa na zgłoszone projekty

 

31.08. -30.09.2017

 

Ogłoszenie wyników głosowania

 

do 9.10.2017

Ewaluacja procesu

przez cały okres trwania IV edycji budżetu obywatelskiego