Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

          Harmonogram  realizacji Budżetu Obywatelskiego

                                   Miasta Darłowa na rok 2019

 

DZIAŁANIE TERMIN

 

Nabór wniosków (składanie projektów)

 

15.06. -17.07.2018

 

Weryfikacja formalno- merytoryczna i prawna projektów

 

do dnia 14.08.2018

 

Głosowanie publiczne przez mieszkańców Darłowa na zgłoszone projekty

 

31.08. -28.09.2018

 

Ogłoszenie wyników głosowania

 

do 16.10.2018

Ewaluacja procesu

przez cały okres trwania V edycji budżetu obywatelskiego