Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

Aktualnie

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

SKŁAD ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W DARŁOWIE

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się nabór Mieszkańców do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok w Darłowie. Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się 15 października 2014 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Darłowie w Sali konferencyjnej.

Czytaj więcej...

NABÓR KANDYDATÓW DO ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015 W DARŁOWIE

Burmistrz Miasta Darłowa zaprasza do udziału w pracach Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Do 30 września 2014 r. zainteresowani mieszkańcy Darłowa mogą zgłaszać swoje kandydatury do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego w Darłowie. 

Czytaj więcej...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO PILOTAŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2015 W DARŁOWIE

 

………………………………………………………………………………………………………

(Nazwa projektu)

 

SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTU ……..…………..…….. zł (BRUTTO)

 

I. DANE NA TEMAT WNIOSKODAWCY

 Imię i nazwisko

 Adres zamieszkania

 Telefon kontaktowy

 Adres e-mail

 

II. OPIS ZGŁASZANEGO PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM KONIECZNOŚCI JEGO REALIZACJI

1. Lokalizacja projektu oraz informacja o własności terenu (dokładny adres, opis lokalizacji lub obszaru, można załączyć mapkę lub zdjęcia, ważne by upewnić się że dany teren lub obiekt jest własnością miasta).

2. Opis projektu (co ma zostać wykonane, jakie działania powinny być podjęte, opis problemu, cel realizacji projektu, w jaki sposób realizacja wpłynie na mieszkańców, jakie spodziewane są korzyści) Maks. 1000 znaków

3. Odbiorcy (grupy mieszkańców, grupy społeczne, które skorzystają najbardziej). Maks. 1000 znaków

 

III. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU

Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji Koszt całkowity (w zł)
     
  Ogółem:  

 

IV. STRESZCZENIE PROJEKTU

 STRESZCZENIE (część ogłaszana publicznie na potrzeby głosowania) Maks. 300 znaków.

 

 


 

Zgłaszając lub popierając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby projektu budżetu obywatelskiego na rok 2015 w Darłowie realizowanego przez Urząd Miejski w Darłowie.

Oświadczam i przyjmuje do wiadomości, że:

- administratorem tak zebranych danych jest Urząd Miejski w Darłowie, Pl. Tadeusza Kościuszki 9,76-150 Darłowo,

- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby projektu budżetu obywatelskiego 2015 w Darłowie,

- mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia,

- moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, jednak jej brak może uniemożliwić dalsze procedowanie wniosku.

LISTA MIESZKAŃCÓW DARŁOWA PODPISUJĄCYCH SIĘ POD PROJEKTEM

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Rok urodzenia Czytelny podpis
1        
2        

 

Dla ważności zgłoszenia konieczne jest poparcie propozycji projektu przez co najmniej 10 mieszkańców Darłowa.

 

………………………..…….…………….……

(Czytelny podpis osoby zgłaszającej wniosek)

 

DO POBRANIA:

  • File not foundFormularz BO 2015

BUDŻET OBYWATELSKI

Rozpoczęcie przygotowań do konsultacji społecznych na terenie Miasta Darłowo dotyczących pilotażowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 w Darłowie

Innymi słowy budżet obywatelski, to wydzielane z budżetu miasta pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta. Obywatele, mieszkańcy mają możliwość zgłaszania propozycji co ich zdaniem powinno zostać zrealizowane w danym roku budżetowym oraz wybierania spośród nich podczas głosowania. 

 

Czytaj więcej...