Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

Aktualnie

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

„Baza Projektów Obywatelskich” wybieranych w głosowaniu powszechnym w terminie 31.08.2016r.-04.09.2016r.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr OSS.0050.460.2016

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 1 czerwca 2016 r.

 

w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2017 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 446) zarządzam, co następuje:


§ 1 Ustalam Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2017, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2 Przewidywana łączna kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski wyniesie 200 000,00 zł.

 

Czytaj więcej...

6 kwietnia w Urzędzie Miejskim zebrało się grono 10 członków, którzy tworzą Komisję Budżetu Obywatelskiego. Poza 1 osobą wszystkie wywodzą się z poprzednich edycji. Nową twarzą jest Pani Danuta Puczyńska, znana darłowska działaczka reprezentująca darłowskich emerytów, rencistów i inwalidów, a która została dokooptowana do wymaganego uchwałą Rady Miejskiej gremium 10-osobowego.

Czytaj więcej...

Ogłasza się nabór uzupełniający ma jednego członka zespołu ds. budżetu obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2017. Termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 31 marca  2016 r. Kandydat powinien złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy DO POBRANIA TUTAJ w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim, pokój nr 8, bądź przesłać w formie elektronicznej  na adres  lub  

Czytaj więcej...