Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

Aktualnie

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2017

Czytaj więcej...

„Baza Projektów Obywatelskich” wybieranych w głosowaniu powszechnym w terminie 31.08.2016r.-04.09.2016r.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr OSS.0050.460.2016

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 1 czerwca 2016 r.

 

w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2017 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 446) zarządzam, co następuje:


§ 1 Ustalam Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2017, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2 Przewidywana łączna kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski wyniesie 200 000,00 zł.

 

Czytaj więcej...

6 kwietnia w Urzędzie Miejskim zebrało się grono 10 członków, którzy tworzą Komisję Budżetu Obywatelskiego. Poza 1 osobą wszystkie wywodzą się z poprzednich edycji. Nową twarzą jest Pani Danuta Puczyńska, znana darłowska działaczka reprezentująca darłowskich emerytów, rencistów i inwalidów, a która została dokooptowana do wymaganego uchwałą Rady Miejskiej gremium 10-osobowego.

Czytaj więcej...