Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP

Aktualnie

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA PROJEKTÓW

 

 

 

Dnia 28 lipca br. członkowie zespołu ds. budżetu obywatelskiego dokonali oceny formalno-merytorycznej  złożonych wniosków projektowych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

 

W okresie od 15 czerwca do 17 lipca 2017 r. mieszkańcy miasta   zgłosili 19 wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.  Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano 18 wniosków. Jeden wniosek z przyczyn formalno- merytorycznych został oceniony negatywnie. 

 

Spośród 18 pozytywnie zaopiniowanych wniosków projektowych, sześć podlega wyjaśnieniu. Ich wnioskodawcy, zgodnie z zapisem w regulaminie, zostali wezwani do złożenia stosownych wyjaśnień. W przypadku niezłożenia wyjaśnień, projekt zostanie odrzucony z  podaniem uzasadnienia.

 

Wnioski projektowe wraz z opisem, które będą podlegały głosowaniu powszechnemu zostaną opublikowane w terminie do 14 sierpnia br. na stronie www.budzet.darlowo.pl oraz www.darlowo.pl (zakładka dla mieszkańców).