Showcases

Background Image

Header Color

Content Color

BACK TO TOP
Slide 3 Slide 1

 Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy V  edycję  Budżetu Obywatelskiego. Projekty zrealizowane  i będące w trakcie realizacji  w ramach poprzednich edycji przyczyniają się do polepszania jakości życia mieszkańców naszego miasta oraz  wpływają pozytywnie na jego wizerunek i estetykę. Budżet Obywatelski wspiera lokalne inicjatywny oraz przyczynia się do zwiększenia udziału mieszkańców miasta w życiu publicznym.

Jestem pewien, że kolejna V edycja Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak poprzednie zakończy się sukcesem oraz wpłynie pozytywnie na polepszenie dobrobytu ogółu mieszkańców naszego miasta.

 

    

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie BO.

Spotkania Zespołu ds. BO

Spotkania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w sprawie realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo na rok 2019

Przydatne linki

Informacje i dobre przykłady budżetów obywatelskich w kraju.

Konsultacje projektów

Zapraszamy serdecznie do konsultacji przygotowywanych projektów do BO na rok 2019 z pracownikami Urzędu Miejskiego.

HARMONOGRAM 

PRAC PROJEKTU BO

DARŁOWSKI BUDŻET

PARTYCYPACYJNY

Etap 1

Składanie projektów: 15 czerwca 2018 r. – 17 lipca 2018 r.

Etap 2

Ocena formalno-merytoryczna oraz prawna złożonych projektówdo dnia 14 sierpnia 2018 r.

Etap 3

Głosowanie: 31 sierpnia-28 września 2018 r. 

Etap 4

Realizacja

 

Osobom zainteresowanym złożeniem projektu budżetu obywatelskiego, przedstawiamy propozycje składanych wniosków przez mieszkańców innych miast naszego kraju.  

 

INWESTYCJE BUDOWLANE,

NIERUCHOMOŚCI,

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

 

1. Budowa progów zwalniających. Zainstalowanie elementów uspakajających ruch.

2. Wymiana wyposażenia i doposażenie placu zabaw. Wymiana wyposażenia placu zabaw i zaopatrzenie go w nowe obiekty do zabawy dla dzieci.

3. Remont, wyrównanie i utwardzenie określonego przejścia między garażami a blokami. Naprawa terenu, który jest bardzo zniszczony i wymaga remontu.

4. Ustawienie lustra drogowego przy skrzyżowaniu wybranych ulic.

5. Budowa miejsc parkingowych, w tym miejsc dla niepełnosprawnych.

6. Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ulic.

7. Rewitalizacja danej ulicy poprzez położenie nowej nawierzchni na jezdni oraz położenie nowej nawierzchni chodnika wzdłuż jezdni.

8. Remont (wymiana) nawierzchni alejki i odmalowanie kontrapasów.

9. Budowa przejścia dla pieszych na wybranej ulicy.

10. Prace remontowe w obrębie danej posesji: altanka śmietnikowa, chodnik, trzy kwatery trawnika.

11. Zamontowanie znaków drogowych zezwalających na jazdę rowerem po chodnikach, by umożliwić sensowną i legalną jazdę rowerem na tym odcinku.

12. Remont odcinków chodnika przy danej ulicy w celu poprawy bezpieczeństwa, komfortu chodzenia i estetyki.

13. Budowa boiska multisportowego o twardej nawierzchni otoczonego wysokimi bandami wraz z oświetleniem.

14. Uzupełnienie i dobudowa wyposażenia technicznego danej pływalni. Uzupełnienie wyposażenia technicznego pływalni, m.in. poprzez montaż dysz do hydromasażu oraz wymianę wykładziny podłogowej w szatniach na płytki przeciwpoślizgowe

15. Remont pawilonu handlowego. Remont pawilonu w zakresie wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiany pokrycia dachowego z przebudową kominów ponad dachem, remontu elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych oraz remontu chodników i zagospodarowania terenu (zieleni) przy budynku.

16. Remont trasy spacerowej przez stosowne przygotowanie podłoża i wykonanie nakładki asfaltowej na całej trasie, jak również zamontowanie nowych ławek.

 

  INWESTYCJE I INTEGRACJA EUROPEJSKA

  

1.  Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego. Wykonanie ogrodzenia obiektu, opracowanie i przygotowanie projektu zagospodarowania terenu.

2. Wymiana niesprawnych, uszkodzonych urządzeń oraz podłoża na placach zabaw, doposażenie placów w urządzenia rekreacyjne, zadaszenie piaskownic.

3. Rowerowe stojaki alejkowe. Zakup i montaż stojaków rowerowych typu "U" na terenie siłowni pod gołym niebem oraz na placu zabaw.

4. Stworzenie punktu z wodą pitną na potrzeby mieszkańców korzystających z obiektów użyteczności publicznej.

5. Miejsce do rekreacji i spotkań plenerowych dzieci i młodzieży. Głównym elementem miejsca będzie drewniana wiata z zadaszeniem, siedziskami i paleniskiem.

6. Budowa ścieżki zdrowia. Powstanie i oznakowanie ścieżki zdrowia, która ma składać się z dwóch części i zawierać stacje ze stanowiskami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

7. Modernizacja wybranych przystanków tramwajowych i autobusowych.

8.Budowa boiska wielofunkcyjnego.

9. Kompleksy sportowo- rekreacyjne.

 

OŚWIATA I SPRAWY SPOŁECZNE

 

1. Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" – inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu” oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez jezdnię”.

2. Integracja pokoleń – warsztaty rękodzieła artystycznego ludzi młodych i seniorów, dzięki wspólnym spotkaniom, przy poznawaniu i praktycznej nauce zanikających umiejętności hafciarskich oraz koronkarskich.

3. Zapewnienie nauczania angielskiego pięć razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

4. Organizacja Klubu Seniora dla mieszkańców. W ramach projektu będzie urządzona sala, zakupione dodatkowe wyposażenie oraz opłacona osoba odpowiedzialna za prowadzenie Klubu.

5. Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zorganizowanie dla 500 uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

6. Porozmawiaj ze mną - język migowy w autobusie. Emisja spotów w autobusach i tramwajach dotyczących promocji Polskiego Języka Migowego oraz savoir- vivre'u i kultury Głuchych w taki sposób, aby łamać stereotypy i uprzedzenia wobec środowiska osób głuchych i słabosłyszących oraz zbliżyć świat osób słyszących i głuchych do siebie.

7. Przystanek „Przyszłość" - cykl warsztatów i zajęć dla młodzieży. Organizacja cyklu warsztatów, zajęć i spotkań dla młodzieży dostosowanych w swoim charakterze do współczesnych trendów, przez co ma przyciągnąć młodzież, która do tej pory nie miała żadnych kontaktów z kreatywną formą aktywności.

8. Utworzenie Klubu Mam - grupy wsparcia dla mam z małymi dziećmi, niepracujących lub przebywających okresowo na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, a także ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz rodziny.

9. Zorganizowanie dla seniorów kursów korzystania z komputerów, Internetu, zdobywania wiedzy i informacji przez Internet wraz z nauką dokonywania opłat, zakupów komputerowych, załatwianiem spraw urzędowych i administracyjnych.

10. Letni ogród uciech - to wakacyjny festiwal rodzinny. W ogrodzie mieszkańcy dzielnicy zrelaksują się ćwicząc jogę, odkryją nowe smaki, poczytają ulubione książki, spotkają przyjaciół i sąsiadów, a także skorzystają z przygotowanych atrakcji.

11. Przedszkolaki w ruchu. Rozwój aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym w ramach programu ministerialnego Ćwiczyć każdy może - "Przedszkole w Ruchu".

12. Przegląd Teatrzyków "Mamy i Taty". Prezentacja talentów aktorskich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z 16 Samorządowych Przedszkoli

13. Projekt "Cafe Fińska". Nowe modele samoorganizacji mieszkańców, udzielania sobie nawzajem bezinteresownego, bezgotówkowego wsparcia opartego na wymianie umiejętności, wspólnym, twórczym spędzaniu czasu, wymianie myśli, idei i poglądów.

14. Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technologicznych.

15. Zdrowie pod kontrolą - akcja profilaktyczno- zdrowotna. Akcja będąca promocją zdrowia, a więc zawierająca elementy edukacji zdrowotnej, ale także oferująca możliwość wykonania bezpłatnych, profilaktycznych badań medycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy.

 

  PROMOCJA MIASTA

 

1. Letnie Spotkania Filmowe „Pod osłoną nieba".

2. Cykl koncertów muzyki klasycznej i popularnej odbywających się w trzy czerwcowe niedziele w 2015 roku w Parku.

3. Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów.

4. Hala sportów ekstremalnych. Budowa krytego kompleksu sportowego typu skatepark  zawierającego takie elementy jak vert ramp, mini mega ramp, skatepark oraz workout.

5. Centrum psychoonkologii. Indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem, dietetykiem, onkologiem oraz zajęcia rehabilitacji ruchowej (gimnastyka ogólnousprawniająca, spacery nordic walking, choreoterapia, pilates) dla osób z diagnozą choroby onkologicznej oraz dla ich bliskich i rodzin.

6. Stworzenie sieci otwartych, darmowych, dostępnych dla wszystkich mini siłowni.

7. Co roku jeden ogródek fitness z monitoringiem - w każdej dzielnicy, dla seniorów i dla naszej młodzieży.

8. Podkreślenie znaczenia zjawiska muzyki młodzieżowej w kulturalnej historii, a także zintegrowanie kilku pokoleń jej odbiorców oraz zapewnienie wartościowej rozrywki mieszkańcom w różnym wieku.

9. Wszelkie działania zmierzające do rozwoju strefy turystycznej w wybranej miejscowości.

10. Obywatel w kulturze. Projekt "Obywatel w Kulturze" to zsynchronizowane działania adresowane głównie do młodych ludzi przygotowujące ich do aktywności w kulturze i zaangażowania w życie społeczne miasta, jednocześnie podnoszące wiedzę na temat jego dziedzictwa.

 

 OCHRONA PRZYRODY, TERENY ZIELONE

 

1. Częstsza pielęgnacja/konserwacja zieleni dla Dzielnic Miasta. Dodatkowe koszenie trawy oraz pielęgnacja nadmiernie rozrośniętej zieleni na wybranych terenach przyosiedlowych.

2. Zbudowanie nowej altanki śmietnikowej przy wybranej ulicy.  Wymiana chodnika na całej długości bloku – około 100 m – oraz osadzenie trzech kwater trawnika krzewami (róże) oraz cebulkami kwiatów wiosennych.

3. Zagospodarowanie określonego terenu u zbiegu ulicy poprzez usunięcie darni, nasadzenie niskopiennych roślin ozdobnych oraz wyłożenie powierzchni korą lub kamieniem.

4. Rewitalizacja terenów zielonych. Pielęgnacja drzew i krzewów oraz poprawa oznakowania dla turystów.

5. Remont trasy spacerowej przez stosowne przygotowanie podłoża i wykonanie nakładki asfaltowej na całej trasie, jak również zamontowanie nowych ławek.

6. Powstanie terenu zielonego, na którym będą się znajdowały: elementy do ćwiczeń i szkolenia psów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, plac gier i zabaw dla psów, plac gier i zabaw dla dzieci. Rozmieszczone tablice informacyjne wzbogacać będą wiedzę o świecie zwierząt, szczególnie psów i kotów.

7. Budowa ścieżki zdrowia. Powstanie i oznakowanie ścieżki zdrowia, która ma składać się z dwóch części i zawierać stacje ze stanowiskami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

8. Zasadzenie gęstego zimozielonego szpaleru dającego przez cały rok osłonę od zanieczyszczeń pyłowych i spalinowych oraz hałasu.

9. Ochrona cennych terenów zielonych danej miejscowości oraz obiektów przyrodniczych.

10.Utworzenie zielonych skwerów między blokami.

 

JAK WPROWADZIĆ BUDŻET OBYWATELSKI?

Czy to możliwe, by mieszkańcy sami decydowali o wydatkach z budżetu miasta? Tak! Po raz pierwszy spróbowano tego w brazylijskim Porto Alegre w 1989 roku.

WNIOSKI Z INNYCH MIAST

Osobom zainteresowanym złożeniem projektu budżetu obywatelskiego, przedstawiamy propozycje składanych wniosków przez mieszkańców innych miast naszego kraju.